Çocukların Dişlerinin Ağız İçine Çıkmasında Gecikmeler

Dişlerin ağız içine çıkma zamanları ortalama zamanlardır. Bu zamanlar üzerinde, ırk, cinsiyet, genetik, hormon değişimleri, beslenme, mevsimler, geçirilen hastalıklar, uygulanan tıbbi tedaviler ve yaşanılan çevrenin etkileri vardır. Çocuğun ilk diş çıkarma zamanı diğer kardeşe veya akranlara göre farklılık gösterebilir; çünkü o farklı bir bireydir. Nasıl ki bir çocuğun konuşması, yürümesi, gülmesi ve beslenmesi gibi özellikleri diğer çocuklardan farklı ise, dişlerinin çıkma zamanları da farklı olabilir. Eğer bir çocuğun dişi çıkma zamanından 6-12 ay daha geçtiği halde dişler çıkmamışsa (örneğin 6.ayda çıkması beklenen ilk dişleri çocuk 12-18 aylık olduğu halde çıkmamışsa), bir diş hekimine veya bir uzmana danışılması gerekir. Çocuğunuzun dişleri sıraya uygun çıkmadığı durumlarda endişelenilmeden bir uzmana danışmakta fayda olabilir.