Bebeğim Dişli Doğdu

natalteeth3

Bu rastlanılan bir durumdur. Bebekler bazen dişli (natal dişler) doğabilirler veya dişlerinin bazıları ilk bir ay içinde (neonatal dişler) ağız içine çıkabilir. Bunlar gerçek diştir. Ancak, zamanından önce ağız içine çıktıklarından olgunlaşmamışlardır ve kökleri henüz gelişmemiştir. Olgunlaşmamış olduklarından, sarımsı-kahverengi görünüme sahip olabilirler. Kökleri gelişmemiş olmalarından dolayı da hareketlidirler. Yaygın tedavi alışkanlığı bu dişlerin kök gelişiminin olmamasından dolayı aspire (nefes borusuna kaçma) edilme riskinden korkulur.Dişin çekimi yapılacaksa çocuğun hastane ortamında doğup doğmadığı Vitamin K açısından öğrenilmelidir. Bununla beraber, bugüne kadar bu dişlerin aspire edildiğini gösteren hiçbir yayın yoktur. Bu dişlerin yaratacağı asıl sorun, emme güçlüğüdür ve emme sırasında bebeğin dilinin altında yaralanmaya neden olmasıdır. Bu dişlerle ilgili dikkat edilmesi gereken husus bu dişlerin çekilmesinden sonra, bu dişlerin yerine geçecek olan kalıcı dişlerin olup olmadığıdır. Dilaltında hiçbir yaralanma yoksa ebeveynlere konu açıklanıp ortak bir tedavi yolu izlenmesi gerekir.